Skenování knih včetně rozpoznání textu (OCR)
Ušetřete čas. Mějte své dokumenty stále s sebou. Doma i v práci. Vyhledávejte informace ve svých dokumentech fulltextově. Využijte naší nabídky skenování a tvorby digitálních archivů. Garantujeme nejnižší ceny.

Ukázka digitalizace dokumentu: Engliš, Karel. Teleologie jako forma vědeckého poznání. Pro ověření kvality OCR vyhledejte např. termín "Kant", případně si zkuste zkopírovat celý text nebo jeho část do Wordu. Budete-li mít dokumentů více, vytvoříme Vám fulltextový archiv na CD. V něm budete moci vyhledávat požadované informace ve všech dokumentech najednou. Ušetříte tím čas při uvádění citací, dohledávání informací nebo hledání souvislostí mezi texty. Budete-li mít k dispozici své dokumenty ještě i v digitální verzi, Vaše práce tím získá další dimenze, mnohonásobné zvýšení ergonomie, rychlosti a celkového výkonu.

Volitelné možnosti dalšího zpracování

 • Vypálení na CD/DVD = + 29 Kč
 • Vložení vyhledávacího software na CD, DVD pro fulltextové prohledávání Vašich textů. Popis řešení: uživatel nemusí nic instalovat. Pouze vloží CD/DVD do počítače, spustí se mu webový prohlížeč. Do položky dotaz (vše je v češtině) zapíše hledaný výraz a po odkliknutí se na stránce zobrazí seznam dokumentů z daného CD/DVD, které obsahují vyhledávaný text. Vynikající řešení zejména pro sborníky, výstupy konferencí, odborné publikace nebo digitalizované katalogy, archivy či evidence = již od 490 Kč
 • Komplexní převedení papírového archivu do digitální podoby včetně aplikační podpory pro fulltextového vyhledání a indexy za bezkonkurenční ceny.
 • Zakázkové vytváření CD, DVD aplikací založených na digitalizaci, OCR a fulltextovém hledání ve Vašich textech.
 • Výroba digitálních publikací, zejména sborníků a výstupů vědeckých konferencí, včetně registrace ISBN, ISSN = již od 500 Kč
 • Pořizování videonahrávek z konferencí, včetně sestříhání a publikace na CD, DVD = od 5000 Kč
 • Laserový potisk povrchu CD, DVD (obrázek, text)= + 49 Kč
 • InkJet potisk povrchu CD, DVD (obrázek, text)= + 39 Kč
 • Vytištění kopie skenovaných předloh = tisk od 1,5 Kč za A4 (čb)
 • Vazba - kroužková = +30 Kč
 • Vazba - termovazba = +40 Kč
 • Laminace = 17 Kč za A4 Kč
 • Další služby dle Vašeho přání

... skenování textu, obrázků, map
   

AUDIOKNIHY
převod textu do zvukového záznamu!

Nabízíme vytvoření audioknihy z jakéhokoliv textu v češtině a angličtině. Pro slabozraké a nevidomé či jinak handicapované pracujeme zdarma.

Ceny skenování
 • 1-10 A5 = 0,5 Kč
 • 11-50 A5 = 0,4 Kč
 • 51-100 A5 = 0,3 Kč

 • Citace autorského zákona k pořizování kopíí textů:
  "Oddíl 2 - Volná užití
  § 30
  (2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo
  a) pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla; rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného musí být jako taková zřetelně označena,
  [...] Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky za předpokladu, že nejde o vydanou partituru díla hudebního a že řádně a včas platí odměnu podle § 25
  [...] (4) Rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu.""
  [...]